Projektová činnost

Rozsah služeb:
- kompletní předprojektová příprava zakázky (posouzení staveniště z hlediska technického i legislativního, dodávka potřebných průzkumů a posouzení, apod.),
- vypracování návrhu stavby, včetně úprav zahraničního návrhu podle české legislativy vypracování projektu pro územní řízení a jeho projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí apod.,
- zajištění územního rozhodnutí,
- vypracování dokumentace pro stavební řízení, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí apod.,

- vypracování usazení typového rodinného domu na konkrétní parcelu investora včetně napojení na  inženýrské sítě, terénní úpravy, oplocení, zimní zahrady, bazény adt.

- vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby,
- vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby,
- zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby, včetně zhodnocení nabídek,

- vypracování projektu pro provedení stavby včetně všech specializací,
- provádění autorského a technického dozoru v průběhu stavby,
- organizace kolaudačního řízení a spolupráce při převzetí stavby investorem,
- spolupráce s investorem po dokončení stavby,
- příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby

- sestavování výkazů výměr

- tvorba položkového rozpočtu dle katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací

- sestavení souhrnného rozpočtu


Všechny tyto výše uvedené výkony Vám můžeme nabídnout jako komplexní služby projektanta, nebo též jednotlivě podle Vašich přání a požadavků.

Nabízíme zpracování starých stavů, studií, podnikatelských záměrů, vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, prováděcí projekty, inženýrskou činnost.

Rodinné domy jsou tvořeny dle přání zákazníka.