Inženýrská činnost

Vyřízení územního a stavebního povolení, ohlášení stavby a projednání s dotčenými orgány státní správy (inženýrská činnost)

Možnost zajištění realizace na klíč, event. technická pomoc při výběru stavební firmy

Autorský dozor

Technický dozor stavebníka

- obstarání vstupních podkladů pro umístění stavby

- zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace projektu
- projednání dokumentace projektu v rámci územního nebo stavebního řízení
s dotčenými orgány, organizacemi a osobami
- výkon technického dozoru stavebníka při provádění stavby za účelem
dodržení souladu parametrů dokumentace projektu s prováděnou stavbou
- zabezpečení změn ve vydaných povoleních
- organizační zabezpečení individuálních a komplexních zkoušek

- spolupráce při kolaudačním řízení

- dohled nad odstraňováním kolaudačních závad
- zabezpečení kolaudačního rozhodnutí vč. vyřízení dokladů a dokumentů, vyplývajících z kolaudačního řízení
- spolupráce při garančních zkouškách
- účast při zkušebním provozu

- autorský dozor projektanta

- spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

Našim hlavním cílem je spokojenost klienta, neboť pouze kvalitní projekt nám přináší další zakázky.