4. Realizace staveb

Naše činnost je zaměřena na realizaci staveb formou hlavního dodavatele stavby se zajištěním ověřených a kvalitních subdodavatelů specializovaných řemesel. Předmětem podnikání firmy jsou novostavby a rekonstrukce pozemních staveb včetně historických objektů. Oblast působení firmy je po celém území České Republiky. Cílem a krédem naší společnosti je provádět stavby kvalitně, kompletně a v reálném termínu k plné spokojenosti našeho zákazníka.

- revize realizační dokumentace projektu
- poptávkové řízení za účelem výběru jednotlivých dodavatelů stavby,
vytvoření dodavatelského systému stavby
- zabezpečení uzavření smluvních vztahů na dodávku jednotlivých
částí stavby
- zpracování a odsouhlasení časového plánu realizace stavby
- předání a převzetí staveniště
- kontrola provádění stavebních a montážních prací
- projednání a schválení odchylek provádění stavby od realizační
dokumentace
- vedení stavebních a montážních deníků
- projednání kvantitativních a kvalitativních parametrů dodávek s jednotlivými
dodavateli stavby
- příprava, provedení a spolupráce při individuálním a komplexním
vyzkoušení stavby a jejich jednotlivých částí
- příprava podkladů, předání a převzetí realizované stavby po dokončení
- příprava dokumentů pro fakturaci (soupisy prací, zjišťovací protokoly,
faktury)
- účast na kolaudačním řízení
- zajištění a odstranění vad a nedodělků nebránících provozování díla


Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Projekty staveb
  • Inženýrská a realitní činnost
  • Realizace staveb
  • Kontakt